Algemene voorwaarden en tarieven

Tarieven 2024

Kinderdagverblijf (KDV)
€ 10,35
Buitenschoolse opvang Compleet (BSO)
€ 9,12
Buitenschoolse opvang Compleet Verlengde opvang 18:00-18:30 (BSO)
€ 9,12
Buitenschoolse opvang Schoolweken (BSO)
€ 9,21
Buitenschoolse opvang Schoolweken Verlengde opvang 18:00-18:30 (BSO)
€ 9,21
Voorschoolse opvang Schoolweken (BSO)
€ 9,21

Kinderdagverblijf:

Kinderdagverblijf
Hele dagopvang op vaste dag gedurende het hele jaar van 07:00-18:00 uur.

Kinderdagverblijf Verlengde opvang
Verlengde opvang van 18:00-18:30 uur gedurende het hele jaar op vaste opvangdag.

NB: Dit product wordt contractueel overeengekomen/ verlengd voor 6 maanden. Voorwaarde is dat er minimaal drie kinderen op dezelfde dag en KDV-locatie gebruik maken van dit product.  

Buitenschoolse opvang:

VSO
Voorschoolse opvang op vaste ochtend gedurende de schoolweken.

BSO-Compleet
Naschoolse opvang op vaste middag, inclusief hele dagopvang tijdens studiedagen en schoolvakanties op de vaste opvangdag.

BSO-Schoolweken
Naschoolse opvang op vaste middag gedurende de schoolweken, exclusief opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties.

BSO-Verlengde opvang
Verlengde opvang van 18:00-18:30 uur gedurende het hele jaar op vaste opvangdag.

NB: Dit product wordt contractueel overeengekomen/ verlengd voor 6 maanden. Voorwaarde is dat er minimaal drie kinderen op dezelfde dag en BSO-locatie gebruik maken van dit product.

Peuteropvang

Peuteropvang
Opvang tijdens de ochtenden gedurende 40 schoolweken per jaar.

Voorwaarden Kinderopvang Dronten

Het is altijd fijn om heldere afspraken te maken. Wij doen dat ook graag met jou als ouder over de kinderopvang van je kind(eren). Naast de afspraken in het contract, dat je met ons hebt afgesloten, leggen we de overeenkomsten ook vast in onze voorwaarden.