Algemene voorwaarden en tarieven

Tarieven 2024

Kinderdagverblijf (KDV)
€ 10,35
Buitenschoolse opvang Compleet (BSO)
€ 9,12
Buitenschoolse opvang Compleet Verlengde opvang 18:00-18:30 (BSO)
€ 9,12
Buitenschoolse opvang Schoolweken (BSO)
€ 9,21
Buitenschoolse opvang Schoolweken Verlengde opvang 18:00-18:30 (BSO)
€ 9,21
Voorschoolse opvang Schoolweken (BSO)
€ 9,21
Peuteropvang (POV)
€ 10,25

Kinderdagverblijf:

Hele dagopvang op vaste dag gedurende het hele jaar van 07:00-18:00 uur.

 KDV-Verlengde opvang

Verlengde opvang van 18:00-18:30 uur gedurende het hele jaar op vaste opvangdag.

NB: Dit product wordt contractueel overeengekomen/ verlengd voor 6 maanden. Voorwaarde is dat er minimaal drie kinderen op dezelfde dag en KDV-locatie gebruik maken van dit product.  

Buitenschoolse opvang:

VSO

Voorschoolse opvang op vaste ochtend gedurende de schoolweken.

BSO-Compleet

Naschoolse opvang op vaste middag, inclusief hele dagopvang tijdens studiedagen en schoolvakanties op de vaste opvangdag.

BSO-Schoolweken

Naschoolse opvang op vaste middag gedurende de schoolweken, exclusief opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties.

BSO-Verlengde opvang

Verlengde opvang van 18:00-18:30 uur gedurende het hele jaar op vaste opvangdag.

NB: Dit product wordt contractueel overeengekomen/ verlengd voor 6 maanden. Voorwaarde is dat er minimaal drie kinderen op dezelfde dag en BSO-locatie gebruik maken van dit product.  

Aanvullende voorwaarden Kinderopvang Dronten

In aanvulling op de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017 van de Brancheorganisatie Kinderopvang, zijn onderstaande onze aanvullende voorwaarden.