Bestuur en Raad van Toezicht

Goed bestuurlijk toezicht is belangrijk in de kinderopvang. Dat vinden we ook binnen Kinderopvang Dronten. De Governance Code kinderopvang geeft ons bestuur en interne toezicht richting en helpt onze kwaliteit verbeteren.

Directeur – bestuurder Jacolien Lokhorst

Sinds mei 2022 is Jacolien Lokhorst de directeur-bestuurder van Kinderopvang Dronten. Jacolien is een visie-gedreven bestuurder die de organisatie geeft wat zij nodig heeft. Op een eigentijdse manier en met een helder doel voor ogen, werkt zij graag samen om het goede te doen voor de kinderen. 

“Bij Kinderopvang Dronten vinden we het vanzelfsprekend om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen vormen de wereld van morgen en daarom streven wij onze missie ‘Natuurlijk Samen Groeien’ na. We bieden kinderen de ruimte om op eigen-wijze op te groeien en door spelend de wereld te ontdekken. Dat gunnen we ieder kind, elke dag.”

Jacolien werkt in het Managementteam (MT) samen met:

  • Jeroen van der Horst | Manager Bedrijfsvoering
  • Anita Sari | Operationeel Manager Kinderopvang
  • Carmen Thenu | Operationeel Manager Kinderopvang
  • Esther Roosen | HR-adviseur
  • Herma Vlijm | Bestuurssecretaris

Benieuwd naar onze verantwoording en ons verhaal over het jaar 2023? Lees het jaarverslag van Kinderopvang Dronten!

Kwaliteit en integriteit zijn belangrijk voor ons. Daarom werken wij met een klokkenluidersregeling.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Dat doet de Raad van Toezicht bij Kinderopvang Dronten door vier rollen in samenhang te vervullen: raadgever/adviseur, controller/ toetser, werkgever en verbinder met de maatschappelijke omgeving. De Raad van Toezicht is daarbij steeds gericht op het oogmerk van de organisatie: het realiseren van goede, veilige, op de toekomst gerichte kinderopvang.

De samenstelling van de Raad van Toezicht van Kinderopvang Dronten is als volgt:

  • Marjan Verbraak | voorzitter | Remuneratie- en kwaliteitscommissie
  • Fred Feenstra | vice-voorzitter | Kwaliteitscommissie
  • Piet Verhagen | Secretaris | Audit- en kwaliteitscommissie
  • Bas Brussaard | Lid | Remuneratiecommissie
  • Teatske Pol-Veenstra | Lid | Auditcommissie