Inspectierapporten

Landelijk Register Kinderopvang

Jaarlijks toetst de GGD in opdracht van de Gemeente Dronten de kwaliteit van de opvang van Kinderopvang Dronten. Deze toetsing valt onder de Wet Kinderopvang. Er wordt gekeken of wij op de locaties kinderen op een verantwoorde wijze opvangen. Zijn de locaties veilig en hygiënisch? De medewerkers gediplomeerd? Hoe wordt er met de ontwikkeling van het kind omgegaan en hoe ziet de dagindeling eruit? Al onze locaties voldoen aan de gestelde eisen en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Hier ziet u ook het registratienummer (LRK) van de locatie dat u nodig heeft voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

De uitkomsten van de toetsingen zijn verwerkt in inspectierapporten. Deze kunt u via onderstaande links inzien.

Hoe kunt u een inspectierapport van een locatie inzien?

Klik hieronder op de naam van de locatie waarvan u het inspectierapport wilt inzien. U wordt dan doorgelinkt naar de betreffende pagina op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.
Rechts naast de kerngegevens van de locatie kunt u dan het inspectierapport aanklikken.