Klachten

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Heb je dit besproken met de mentor van jouw kind of de persoon die betrokken was bij de situatie en komen jullie er samen niet uit? Je kan dan een klacht indienen bij onze interne klachtenfunctionaris.

 

Indienen klacht

Stuur een e-mail met jouw klacht naar klachten@kinderopvangdronten.nl De klacht wordt schriftelijk bevestigd en je wordt op de hoogte gehouden . De klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Jouw klacht wordt geanonimiseerd opgenomen in het klachtenjaarverslag dat jaarlijks openbaar wordt gemaakt.

Niet tevreden met de oplossing?

Als je niet tevreden bent met de oplossing kan je klacht worden voorgelegd aan het Klachtenloket Kinderopvang. Ook kan er direct een geschil ingediend worden bij de Geschillencommissie Kinderopvang.