Medezeggenscap ouders

Met jou samenwerken vinden wij erg belangrijk en met jouw input weten we meer over wat er bij je leeft. Zo kunnen wij ons beleid en de kwaliteit van onze opvang verbeteren. Door jouw deelname aan de oudercommissie zorgen we samen voor de beste zorg en opvang voor onze kinderen.

Lid worden van de oudercommissie van jouw opvanglocatie? Laat het ons weten!

Lid worden van de oudercommissie van jouw opvanglocatie? Laat het ons weten!

Onze oudercommissie

Elk kindercentrum heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Je vertegenwoordigt alle ouders van kinderen die op een betreffende locatie worden opgevangen. Een belangrijke taak waardoor onze organisatie kan groeien.

In de praktijk

We praten samen over onderwerpen als pedagogisch handelen, veiligheid en gezondheid, openingstijden en tarieven. Daarnaast komen we twee tot drie keer per jaar met alle oudercommissies samen voor een gezamenlijk overleg. Hier bespreken we beleidsmatige en overkoepelende thema’s, zoals de tarieven voor het nieuwe jaar.

Vragen of aanmelden?

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden voor de oudercommissie van jouw locatie? Vertel het aan de locatiemanager waar jouw kind ingeschreven staat.