Onze manier van werken

We stimuleren elk kind om de volgende stap in de ontwikkeling te zetten. Of het nu gaat om taal, motoriek of creativiteit. Met onze pedagogisch professionals, coaches, beleidsmedewerkers en activiteitenconsulenten werken we aan de ontwikkeling, veiligheid en gezondheid van de kinderen. 

Kindvolgsysteem

Ieder kind ontwikkelt zich vanzelf en op eigen-wijze. Wij kijken hoe het met jouw kind gaat en zien de knapheden waarmee het groeit en leert. Vanuit spel stimuleren we jouw kind om steeds een stapje te zetten. De ontwikkeling die jouw kind laat zien, wordt vastgelegd en met jou besproken. We noemen dit het kindvolgsysteem. 

Voeding & Duurzaamheid

We leren kinderen om goed te zorgen voor de natuur en voor de wereld. Bewustwording van duurzaamheid staat centraal in ons beleid.

Gezonde voeding draagt bij aan een optimale ontwikkeling. Op al onze locaties bieden we hoofdzakelijk gezonde producten aan uit de Schijf van Vijf van het voedingscentrum. Onze tussendoortjes bestaan hoofdzakelijk uit groente en fruit, waar mogelijk uit onze eigen moestuin. We betrekken de kinderen ook vóór en na onze eet- en drinkmomenten. 

Ons voedingsbeleid

Jong geleerd is oud gedaan. Eetgewoontes worden grotendeels bepaald door opvoeding en ervaringen in de kindertijd. Lees meer over ons voedingsbeleid.

Ons voedingsbeleid

Jong geleerd is oud gedaan. Eetgewoontes worden grotendeels bepaald door opvoeding en ervaringen in de kindertijd. Lees meer over ons voedingsbeleid.

Voeding & Duurzaamheid

We leren kinderen om goed te zorgen voor de natuur en voor de wereld. Bewustwording van duurzaamheid staat centraal in ons beleid.

Gezonde voeding draagt bij aan een optimale ontwikkeling. Op al onze locaties bieden we hoofdzakelijk gezonde producten aan uit de Schijf van Vijf van het voedingscentrum. Onze tussendoortjes bestaan hoofdzakelijk uit groente en fruit, waar mogelijk uit onze eigen moestuin. We betrekken de kinderen ook vóór en na onze eet- en drinkmomenten. 

Veiligheid & Gezondheid

We dagen jouw kind uit om te leren omgaan met verschillende situaties. Dit doen we door het bieden van een veilige en gezonde leef- en speelomgeving.

Kleine ongelukjes, vies worden en ruzie maken horen er ook bij. Onze pedagogisch professionals begeleiden jouw kind in het onderzoeken van grenzen, want ruimte krijgen om te groeien en fouten te maken is leerzaam!

Activiteiten

Onze activiteiten richten zich op de acht knapheden en op het project/thema van dat moment. Het activiteitenprogramma zie je terug in de vorm van de knappe cirkel op iedere groep. Zo weet je als ouder wat er georganiseerd is op de groep van jouw kind.

Meldcode Huiseljk geweld en kindermishandeling

  • De emotionele en fysieke veiligheid van ieder kind staat bij ons voorop. Het delen van onze zorg zie wij daarbij als onze opdracht. We sluiten hiermee aan op de geldende wet- en regelgeving. Lees meer over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in ons protocol.

Meldcode Huiseljk geweld en kindermishandeling

  • De emotionele en fysieke veiligheid van ieder kind staat bij ons voorop. Het delen van onze zorg zie wij daarbij als onze opdracht. We sluiten hiermee aan op de geldende wet- en regelgeving. Lees meer over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in ons protocol.

Activiteiten

Onze activiteiten richten zich op de acht knapheden en op het project/thema van dat moment. Het activiteitenprogramma zie je terug in de vorm van de knappe cirkel op iedere groep. Zo weet je als ouder wat er georganiseerd is op de groep van jouw kind.

Pedagogisch beleid 

Natuurlijk Samen Groeien. Dat gunnen we ieder kind, elke dag. In ons pedagogisch beleid lees je meer over onze missie.

Beleef de dag van je kind mee via de app!

Als ouder hoef je niks te missen. Via de app ontvang je foto’s en verslagen over de activiteiten van je kind(eren). Ook ontvang je nieuwsbrieven en praktische informatie. Je kan via de app de afwezigheid van je kind doorgeven, gegevens wijzigen en extra opvang aanvragen. Een vraag stellen aan de medewerkers op de groep? Ook dat kan via de app.