Over ons

Natuurlijk Samen Groeien. Dat gunnen we jou, jouw kind en onszelf. Iedere dag weer. Samen met jou zorgen we voor de ontwikkeling van onze kinderen. We trekken samen op, want wij geloven in de onschatbare waarde van jou als ouder en de onmisbare rol van kinderopvang in de groei van een kind.

Onze beloftes

Wij zien dat kinderen hun eigen voorkeuren, interesses en kwaliteiten hebben. Wij noemen dit de knapheden van een kind. Wij geloven dat ieder kind één of meerdere knapheden heeft. Op basis van de 8 knapheden die wij zien, beloven we aan ieder kind;

  • Jouw knapheden worden gezien. Wij passen onze ondersteuning, begeleiding en sturing hierop aan. Door ons te richten op jouw knapheden tonen wij ons respect voor jouw autonomie.
  • Jij wordt bij ons opgevangen in een rijke en natuurlijke speelleeromgeving die aansluit bij jouw leefwereld. Jij krijgt binnen deze speelleeromgeving een vrijblijvend en gevarieerd aanbod om te verkennen, verbinden en te verrijken. Wij spelen mee en voor.
  • Jij mag bij ons je hoofd, hart en handen gebruiken. Wij gaan namelijk uit van een holistisch kindbeeld: (ontwikkelings)gebieden zijn niet losstaand en lopen in elkaar over.
  • Jij mag je op eigen-wijze ontwikkelen binnen de groep waar wij emotionele veiligheid en geborgenheid bieden. Jouw initiatieven worden gezien en wij reageren daar passend bij jouw behoefte, oftewel sensitief en responsief, op.
  • Wij zijn niet volstrekt gelijk, maar wel gelijkwaardig. Wij nemen jou daarom serieus. Daarnaast zijn wij partners in de opvoeding van jouw ouder(s)/verzorger(s). Wij zijn met elkaar in contact en we betrekken elkaar. Dit in het belang van jou.

Onze kracht

Op onze locaties is iedereen bekend en krijgt elk kind persoonlijke aandacht. Bij ons staat het kind-zijn voorop en dat onderbouwen we in onze beloftes aan jouw kind. We werken samen om de kracht van spelen bij te brengen. Spelen vergroot de creativiteit, het plezier en draagt bij aan een betere wereld!

Als maatschappelijke organisatie leren we kinderen om samen te leven, werken we aan een betere startpositie voor kinderen in de samenleving en inspireren we liefde voor kinderen en (werkende) ouders. We investeren ons rendement direct in het verbeteren van alles wat we doen. De blije gezichten van onze kinderen zijn daarvan het levende bewijs van.