Plusopvang voor peuters
en BSO-kinderen

Soms heeft je kind extra ondersteuning nodig. Als je kind zich niet kan ontwikkelen in groepsverband en/of met de begeleiding die onze pedagogisch professionals geven, dan is de reguliere opvang niet de juiste plek. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn er plusgroepen.

“Zo gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig”.

Gemeente Dronten & Icare

“Zo gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig”.

Gemeente Dronten & Icare

Peuteropvang plus (POV+)

We bieden op de peuteropvang plus inclusieve opvang aan. Dit betekent dat kinderen met een lichte ondersteuningsbehoefte en reguliere kinderen samen spelen en leren. De kinderen krijgen extra ondersteuning op het gebied van taal-,  sociaal-emotionele ontwikkeling en bewegen. Ze worden opgevangen in een prikkelarme speelleeromgeving en krijgen een themagericht aanbod. De groep bestaat uit 16 kinderen, waarvan maximaal 8 kinderen met een lichte ondersteuningsbehoefte.

Het doel van POV+ is om ervoor te zorgen dat kinderen zonder achterstand kunnen instromen op een reguliere basisschool. Een gelijke start voor ieder kind!

Buitenschoolse opvang plus (BSO+)

Binnen de buitenschoolse opvang bieden we plusopvang aan voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben. De BSO+ biedt deze kinderen een veilige, leuke en gestructureerde plek waar ze hun vrije tijd kunnen doorbrengen en tegelijkertijd hun sociaal-emotionele vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan sociale interacties, zoals het maken van vrienden.

Op de BSO+ werken we met kleinere groepen. Kinderen kunnen in deze groep op een rustige manier opgevangen worden buiten schooltijd. Er zijn twee pedagogisch professionals per groep aanwezig. Zo is er voldoende begeleiding en aandacht voor jouw kind.

Onze locaties voor plusopvang

Bekijk onze locaties voor plusopvang voor peuters en BSO-kinderen.

BSO+ De Woestijn

Werfstraat 12
8251 GP Dronten
T. 06 - 10992231

Bekijk deze locatie

Peuteropvang+ Golfje

Narcisstraat 1
8255 BS Swifterbant
T. 06 – 26421007

Bekijk deze locatie